Højt at flyve – og at søge efter jordforbindelsen

Rehabilitering gennem aktiviteter med natur, dyr, køkkenhave og selvforsyning.

Tidspunkt

Se dit -program her

Lørdag kl. 14.00-15.00 Krop og Sjæl
Lørdag kl. 14.00-15.00 Lotus-scenen

Lokationer

Krop og Sjæl

Lotus-scenen

overskrift

Foredrag

overskrift
overskrift
overskrift

Mange medmennesker, er i dag udfordret af blandt andet rammerne i samfundet. Dette resulterer desværre ofte i korte eller lange perioder med udfordringer som stress, angst, depression, ensomhed eller lignende.
Det får selvfølgelig store konsekvenser for såvel den enkelte, dennes familie, omgangskreds og skoletilbud/arbejdssituation.

Som konsekvens af urbaniseringen har mange danskere i tillæg glemt naturen og dens gavnlige effekt for os som mennesker.

Vi har derfor behov for igen at træde ind i naturen og genfinde den naturlige ro og jordforbindelse.

Interessen for naturen har gennem de seneste år været stigende, men mange medmennesker har stadig brug for trygge rammer for at gøre brug af naturen.
Mange mennesker føler sig utrygge ved de sociale forventninger. Både i naturen og generelt.

  • Hvordan tilrettelægger vi rammer som gør naturen indbydende?
  • Hvorfor vælger mange mennesker med stress og lignende fællesskaberne fra?
  • Hvordan forebygger vi ensomhed?
  • Har det betydning hvad vi kalder et tilbud og hvordan indholdet er beskrevet?
  • Kan forebyggelse og helbredelse følges ad, hvis vi fokuserer mindre på diagnoser?
  • Hvordan erstatter vi frygten for at skille sig ud eller at begå fejl, med gåpåmod og livskraft?
  • Kan frivillige give sårbare medmennesker redskaber til et hverdagsliv for at skabe jordforbindelse og fremme egen sundhed?

Om Carsten Hjerresen:
Carsten er stifter af og formand for Foreningen Jordforbindelsen.

Han har en baggrund som erhvervspilot og en stor passion for naturen samt bevaringsværdige danske husdyr og planter.
I forbindelse med en stress sygemelding skabte han sin egen rehabilitering gennem aktiviteter med natur, dyr, køkkenhave og selvforsyning.
På baggrund af erfaringerne herfra stiftede han Foreningen Jordforbindelsen.
Carsten er aktiv i en række tværorganisatoriske samarbejder, følgegrupper og arbejdsgrupper.
I tillæg hertil holder han forskellige workshops og foredrag.
Med humor og autencitet fortæller han eksempelvis om koncept-/foreningsudvikling og foreningens metoder og erfaringer, hvor han med afsæt i egen historie kan lave koblinger mellem det udfordrede individ og forskellige muligheder.

Om Foreningen Jordforbindelsen – Det naturlige netværk for voksne:
Foreningen er stiftet i 2018 og tilrettelægger gratis, uforpligtende og anonyme interessefællesskaber med fokus på håndværk, natur, bæredygtighed og selvforsyning, samt selvhjælpsgrupper til eksempelvis stresshåndtering.

Alle aktiviteter er finansierede af fonde og offentlige puljer.

Foreningens aktiviteter er ressource orienterede, og de giver dermed deltagerne mestringsoplevelser.
Herved øges deltagernes selvtillid og selvværd. Noget deltagerne har glæde af i andre facetter af tilværelsen, som i hjemmet, skolen/arbejdspladsen osv.

Der arbejdes efter metoden ”Det fælles tredje” med inspiration fra forskellige Green Care-områder.

  • Dyre-/haveassisterede interventioner
  • Natur-/vildmarksterapi
  • Naturtræning
  • Naturformidling

Foreningen har udviklet en række unikke koncepter som kan ses på hjemmesiden www.foreningenjordforbindelsen.dk.

Foreningens aktiviteter tilrettelægges af ca 50 frivillige og der er årligt ca 1.500 deltagere.
Foreningen har pr 2022 aktiviteter i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg Kommuner.

Siden 2022 har Foreningen Jordforbindelsen med baggrund i foreningens metoder og erfaringer tilrettelagt kurser for fagpersonale og ledere indenfor en række offentlige forvaltningsområder, så som skoleområdet, social-/specialområdet, sundhed-/ældre-/handicapområdet og arbejdsmarkedsområdet.
Foreningen tilrettelægger i tillæg personaledage med fokus på samarbejde, udvikling, kreativitet og trivsel.

Læs mere om aktøren