Eagleroad Kursuscenter

Eagleroad er et sted for dig, der ønsker oplevelser og fællesskab indenfor natur, personlig vækst og velvære. Vi tilbyder også foredrag, firmaevents og naturoplevelser i tipi. Vi sælger også historiske telte og tipier.

Hos Eagleroad har personlig udvikling og gennemslagskraft altid været en forudsætning for vækst. Personlig såvel som organisatorisk. Ligesom den enkeltes trivsel, velvære og sociale kompetencer har afgørende betydning for organisationers læring, processer og resultater.

De oprindelige stammesamfund havde stor viden om dette, og mange af de redskaber de benyttede til at opretholde deres struktur og sammenhængskraft er bevaret i ritualer, fortællinger og generelle livsanskuelser og værdier.

Denne viden bringer vi i spil, for at genskabe en forståelse for vores indbyrdes afhængighed samt skabe en bevægelse væk fra den stærke individualisme i retning af mere helhedsforståelse.

Vi sætter mennesker og organisationer i stand til at integrere helhedstænkning i hverdagslivet og i organisationers etiske målsætning og sociale ansvar.

Eagleroad ejes af Johanne Eagleroad, som i 1995 startede virksomheden.

Johanne beskæftiger sig med personlig udvikling, lederskab, den menneskelige psyke, terapeutiske redskaber, selverkendelse, og hvordan naturen kan hjælpe os til at finde ro og balance.

Hendes interesser kredser meget omkring naturlig livsstil og de gamle stammefolks måde at leve i et fællesskab, med bæredygtighed og personligt særpræg og roller. Hun ved at vi hver især kan gøre en forskel. For Johanne er det vigtigt at finde en måde at leve i overensstemmelse med hånd, hoved og hjerte, og med både den indre og den ydre natur. Ligeledes beskæftiger hun sig med, hvordan vi hver især i vores teknologiske tidsalder med moderne midler, kan tage ansvar for vores eget liv.

I Johannes kurser og foredrag søger hun at påvirke sine medmennesker på en konstruktiv og autentisk måde. Hun formidler på en glad og indlevende måde, og belyser noget enkelt og oprindeligt, som de gamle “wisdom keepers” og naturfolk udlevede for at kende egne resurser, potentialer, drømme og værdier.

Eagleroad er et sted for dig, der ønsker oplevelser og fællesskab indenfor natur, personlig vækst og velvære. Vi tilbyder også foredrag, firmaevents og naturoplevelser i tipi. Vi sælger også historiske telte og tipier.

Hos Eagleroad har personlig udvikling og gennemslagskraft altid været en forudsætning for vækst. Personlig såvel som organisatorisk. Ligesom den enkeltes trivsel, velvære og sociale kompetencer har afgørende betydning for organisationers læring, processer og resultater.

De oprindelige stammesamfund havde stor viden om dette, og mange af de redskaber de benyttede til at opretholde deres struktur og sammenhængskraft er bevaret i ritualer, fortællinger og generelle livsanskuelser og værdier.

Denne viden bringer vi i spil, for at genskabe en forståelse for vores indbyrdes afhængighed samt skabe en bevægelse væk fra den stærke individualisme i retning af mere helhedsforståelse.

Vi sætter mennesker og organisationer i stand til at integrere helhedstænkning i hverdagslivet og i organisationers etiske målsætning og sociale ansvar.

Eagleroad ejes af Johanne Eagleroad, som i 1995 startede virksomheden.

Johanne beskæftiger sig med personlig udvikling, lederskab, den menneskelige psyke, terapeutiske redskaber, selverkendelse, og hvordan naturen kan hjælpe os til at finde ro og balance.

Hendes interesser kredser meget omkring naturlig livsstil og de gamle stammefolks måde at leve i et fællesskab, med bæredygtighed og personligt særpræg og roller. Hun ved at vi hver især kan gøre en forskel. For Johanne er det vigtigt at finde en måde at leve i overensstemmelse med hånd, hoved og hjerte, og med både den indre og den ydre natur. Ligeledes beskæftiger hun sig med, hvordan vi hver især i vores teknologiske tidsalder med moderne midler, kan tage ansvar for vores eget liv.

I Johannes kurser og foredrag søger hun at påvirke sine medmennesker på en konstruktiv og autentisk måde. Hun formidler på en glad og indlevende måde, og belyser noget enkelt og oprindeligt, som de gamle “wisdom keepers” og naturfolk udlevede for at kende egne resurser, potentialer, drømme og værdier.