Foreningen Jordforbindelsen

Foreningen Jordforbindelsen – Det naturlige netværk for voksne:
Foreningen er stiftet i 2018 og tilrettelægger gratis, uforpligtende og anonyme interessefællesskaber med fokus på håndværk, natur, bæredygtighed og selvforsyning, samt selvhjælpsgrupper til eksempelvis stresshåndtering.

Foreningens aktiviteter er ressource orienterede, og de giver dermed deltagerne mestringsoplevelser.
Herved øges deltagernes selvtillid og selvværd. Noget deltagerne har glæde af i andre facetter af tilværelsen, som i hjemmet, skolen/arbejdspladsen osv.

Der arbejdes efter metoden ”Det fælles tredje” med inspiration fra forskellige Green Care-områder.

  • Dyre-/haveassisterede interventioner
  • Natur-/vildmarksterapi
  • Naturtræning
  • Naturformidling

Foreningen har udviklet en række unikke koncepter som kan ses på hjemmesiden www.foreningenjordforbindelsen.dk.

Foreningen Jordforbindelsen tilrettelægger med baggrund i foreningens metoder og erfaringer kurser for fagpersonale og ledere indenfor en række offentlige forvaltningsområder, så som skoleområdet, social-/specialområdet, sundhed-/ældre-/handicapområdet og arbejdsmarkedsområdet.
Foreningen tilrettelægger i tillæg personaledage med fokus på samarbejde, udvikling, kreativitet og trivsel.

Foreningens aktiviteter tilrettelægges af ca 50 frivillige og der er årligt ca 1.500 deltagere.
Foreningen har pr 2022 aktiviteter i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg Kommuner.

Foreningen Jordforbindelsen – Det naturlige netværk for voksne:
Foreningen er stiftet i 2018 og tilrettelægger gratis, uforpligtende og anonyme interessefællesskaber med fokus på håndværk, natur, bæredygtighed og selvforsyning, samt selvhjælpsgrupper til eksempelvis stresshåndtering.

Foreningens aktiviteter er ressource orienterede, og de giver dermed deltagerne mestringsoplevelser.
Herved øges deltagernes selvtillid og selvværd. Noget deltagerne har glæde af i andre facetter af tilværelsen, som i hjemmet, skolen/arbejdspladsen osv.

Der arbejdes efter metoden ”Det fælles tredje” med inspiration fra forskellige Green Care-områder.

  • Dyre-/haveassisterede interventioner
  • Natur-/vildmarksterapi
  • Naturtræning
  • Naturformidling

Foreningen har udviklet en række unikke koncepter som kan ses på hjemmesiden www.foreningenjordforbindelsen.dk.

Foreningen Jordforbindelsen tilrettelægger med baggrund i foreningens metoder og erfaringer kurser for fagpersonale og ledere indenfor en række offentlige forvaltningsområder, så som skoleområdet, social-/specialområdet, sundhed-/ældre-/handicapområdet og arbejdsmarkedsområdet.
Foreningen tilrettelægger i tillæg personaledage med fokus på samarbejde, udvikling, kreativitet og trivsel.

Foreningens aktiviteter tilrettelægges af ca 50 frivillige og der er årligt ca 1.500 deltagere.
Foreningen har pr 2022 aktiviteter i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg Kommuner.