Friluftsrådet

Hele Danmark

overskrift

Friluftsliv

overskrift

Friluftsrådet er paraplyorganisation for friluftslivet og varetager det samlede friluftslivs interesser. Vi inspirerer danskerne til mere friluftsliv og samtidig forbedrer vi muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser – i en rig natur, der er værd at opleve. Friluftsrådet forbedrer mulighederne og rammerne for danskernes friluftsliv gennem politisk interessevaretagelse, projekter, mærkningsordninger og kampagner. Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, som samler 85 organisationer.

Det er en mærkesag for Friluftsrådet at skabe fri og lige adgang til naturen. Uanset om man bor i byen, på landet, i nord eller syd, er rig eller fattig, ung eller gammel, eller om man har særlige behov – det skal være let og ligetil for alle at få naturoplevelser i Danmark. I Danmark har befolkningen adgang til strande, skove, udyrkede arealer samt veje og stier i det åbne land. Det siger Naturbeskyttelsesloven. Forudsætningen for, at vi kan dyrke friluftsliv og opleve naturen er, at der både juridisk og fysisk er adgang til færdsel og ophold i naturen.

Friluftsrådet er paraplyorganisation for friluftslivet og varetager det samlede friluftslivs interesser. Vi inspirerer danskerne til mere friluftsliv og samtidig forbedrer vi muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser – i en rig natur, der er værd at opleve. Friluftsrådet forbedrer mulighederne og rammerne for danskernes friluftsliv gennem politisk interessevaretagelse, projekter, mærkningsordninger og kampagner. Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, som samler 85 organisationer.

Det er en mærkesag for Friluftsrådet at skabe fri og lige adgang til naturen. Uanset om man bor i byen, på landet, i nord eller syd, er rig eller fattig, ung eller gammel, eller om man har særlige behov – det skal være let og ligetil for alle at få naturoplevelser i Danmark. I Danmark har befolkningen adgang til strande, skove, udyrkede arealer samt veje og stier i det åbne land. Det siger Naturbeskyttelsesloven. Forudsætningen for, at vi kan dyrke friluftsliv og opleve naturen er, at der både juridisk og fysisk er adgang til færdsel og ophold i naturen.