Privtalivspolitik

Privatlivspolitik for virksomheder seneste redigering 26.7.2021

Outdoor365s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig databehandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Outdoor365 er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Kontaktperson på dataansvarlig: 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Oplysninger om festivaldeltager
● Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger, der afgives ved tilmelding til festivalen. Følgende oplysninger indsamles som er navn og e-mailadresse.

2) Oplysninger om aktører og frivillige

Når du skriver til os på info@outdoor365 for at være frivillig, så indsamler vi personoplysninger om dig. Det er dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, CVR (for aktører). Derudover også andre informationer om dig selv, og hvad du ønsker at arbejde med. Disse oplysninger passer vi selvfølgelig på. Vi beholder dine oplysninger indtil festivalen er afsluttet, så vi løbende kan få kontakt med dig. Vi sletter alle data om dig som vi opbevarer via e-mail senest den 31.12.2021. Du kan altid skrive til os og bede om at få dine oplysnigner slettet. Hvis du ønsker at være frivillig igen i 2022, så kan det være at vi vil beholde nogle oplysninger om dig. Det spørger vi selvfølgelig om lov til først. Husk ikke at skrive nogle særlige personoplysninger til os, så som dit cpr. nummer eller helbredsoplysninger.

3) Oplysninger om ansætte og tovholdere

 •  Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, der indsamles ved forespørgsel, 
til alm. Kontaktliste. Følgende oplysninger indsamles som er navn, telefonnummer, 
adresse, fødselsdag, e-mailadresse
 •  Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: Kontonummer for udlæg og CPR

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får altid oplysningerne direkte fra dig og indsamler ikke information fra andre.

Virksomhedens formål med behandling af dine personoplysninger

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 •  Virksomhedens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger 
(interesseafvejningsreglen)
 •  At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 •  Behandling efter lovkrav
 •  Behandling med samtykke 
Formålene:
 1. Formål med behandling af deltageroplysninger:
 2. Virksomhedens deltagerhåndtering, herunder billetopkrævning
 3. Som led i virksomhedens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 4. Opfyldelse af lovkrav
 5. Levering af varer og ydelser du har bestilt
 6. Administration af din relation til os
 7. Formål med behandling af oplysninger på aktører og frivillige samt ansætte og tovholdere – Foruden ovenstående:
 8. Håndtering af opgaver og pligter i foreningen
 9. Overblik over og forbedring af erfaringer

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 •  Håndtering af dine rettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 •  Opfyldelse af deltagerpligter, herunder opkrævning og betaling af billetter m.v.
 •  Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
 •  Brug af situationsbilleder taget af virksomheden, der afbilder en konkret aktivitet eller 
situation i forbindelse med Outdoorfestivalen
 •  Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles 
oplysninger om forældrene
 •  Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som deltager, aktør og frivillig eller som ansat og tovholder:

Deltagere, aktører og frivillige:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 •  Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til [3 år].
 •  Vi opbevarer dog anonymiserede oplysninger på deltagere til statistik og lignende, så 
længe de har historisk værdi.

Aktører og frivillige:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 •  Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 •  Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i [5 år] efter arbejdet er ophørt
 • 
Dine rettigheder 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
 •  Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 •  Retten til indsigt i egne personoplysninger
 •  Retten til berigtigelse
 •  Retten til sletning
 •  Retten til begrænsning af behandling
 •  Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 •  Retten til indsigelse 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

KØB BILLET

Kom til adrenaline rush på Fort Østerlund!

Fort Østerlund tilbyder i år et hav af oplevelser som ekstern arrangør. Køb en billet og kom ud til Fort Ø for at få opfyldt dit adrenalinbehov! Der vil være kæmpegynge, totorvsbro og vippe.
Så du er garanteret et smil på læben og en masse gode oplevelser - ved Fort Østerlund.

OBS. Gælder kun ved gyldigt festivalarmbånd.

Sikkerhed

Alle aktiviteter med højde eller risiko er sikkerhedsgodkendte af Force og Politiet. ​ Ved alle vores aktiviteter skal man have lukkede sko på. Fx kondisko. Det er ikke tilladt at deltage med sandaler, træsko og klipklappere. Denne regel gælder også ved de udfordringer, hvor man kan falde i vandet. ​ Husk at det altid er muligt at få et bad, når I har været ude og prøve kræfter med vores aktiviteter. Medbring selv håndklæde, sæbe og evt. poser til våde sko og vådt tøj. Der følger en af vores instruktører med jeres gruppe rundt til de forskellige øvelser og udfordringer. Instruktøren vejleder, holder styr på sikkerheden og noterer i pointscorelisten. ​ Det er ikke tilladt for berusede personer at benytte aktiviteterne. Narkotika af en hver form er forbudt. ​ Du deltager på eget ansvar og bør tjekke dine personlige forsikringer.

Minimumsalder

Vi har en generel minimumsalder på vores aktiviteter på 18 år. Dog kan 14-årige også prøve, hvis man er sammen med værge og der underskrives en ansvarserklæring.
KØB

Ly campingvogn 1050 kr

Kom og stil din campingvogn hos Ly Outdoor Camp.
Fælles for alle pladser er følelsen af at ligge i ly af skoven. Campen er omkranset af træer og ligger desuden kun en spytklat – nærmere bestemt et par hundrede meter – fra Remstrup Å, som er en del af Gudenåen.

Info:

 • Der kan parkeres én bil på hver plads.
 • Pladsen er din fra torsdag d. 29. august kl. 10 til søndag d. 1. september kl. 16
 • Prisen er inklusiv strøm
KØB

Ly X Nordisk Glamping 4 personer 3600 kr

Til naturelskere, der sætter pris på en glamourøs indpakning, tilbyder vi overnatning i “Ly x Nordisk Glamp Camp”. De flotte bomuldstelte fra Nordisk er forsynet med fast bund, privat terrasse med udendørs møblement, bålfad, køleskab, elkedel, service, senge, lyskæder, diverse møbler med mere. Glamping-området er placeret i campens sydøstlige hjørne med skoven som bagtæppe.

Info:

 • Glamping for 2 personer - indrettet med en dobbeltseng
 • For den luksuriøse campingoplevelse
 • Inklusive indretning med møbler etc.
 • Mulighed for opladning af mobiltelefoner
 • Glampingteltet er dit fra torsdag d. 29 kl. 10 til søndag d. 1. september kl. 16