Naturstyrelsen Søhøjlandet

Beskytter naturen og skaber gode rammer for friluftsliv

Besøg os på festivalpladsen

På Odden finder du Naturstyrelsen Søhøjlandet til en snak om naturbeskyttelse- og benyttelse. I programmet finder du ud af, hvornår de sidder klar ved bålet.

Om Naturstyrelsen Søhøjlandet

Naturstyrelsen Søhøjlandet forvalter statens skove og naturarealer i Øst- og Midtjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.
Arealerne går fra Harrild Hede i vest til Nordby Bakker på Samsø i øst og fra Silkeborgskovene i nord til Vorsø i syd.
Vi rådgiver angående vildtskader og behandler dispensationer angående vildtforvaltning.
Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter samt skovrejsningsprojekter.